Bruksvilkår

Ved å bruke nettstedet «Hotellene.no» (heretter referert til som «vi», «oss», «våre» eller «Hotellene.no’s»), må du godta reglene nedenfor. Vennligst ikke bruk «Hotellene.no» hvis du ikke aksepterer reglene. «Vi» kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker «Hotellene.no». Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når du bruker «Hotellene.no».

All informasjon på sidene på «Hotellene.no» har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt så godt som «vi» kan. Til tross for disse fakta kan «Hotellene.no» ikke garantere for innholdets nøyaktighet. «Hotellene.no» avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

«Våre» tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som «vi» kan, men kan noen ganger oppstår feil. «Hotellene.no» avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av «våre» tjenester.

All personlig informasjon som gis til «Hotellene.no» er oppbevart sikkert og vil aldri bli solgt, lånt ut eller videresendt til en tredjepart med hensikt. Til tross for disse fakta kan «Hotellene.no» ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. «Hotellene.no» avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.